5197com新浦京

通知公告
5197com新浦京光电科学系第九周检查结果
发布单位:5197com新浦京        浏览次数:450        发布时间:2011年04月27日

         

                      光电科学系第九周检查结果
08级
寝室号  7-601     7-603    7-604    7-605   7-606  7-607    7-608
成绩       8.3          8.5        9.0        8.5       8.5     8.9        8.6
寝室号   7-609    7-610     7-611    7-612    7-613  
成绩       8.4          8.9        8.8         9         9
寝室号   7-252     7-253    7-254 
成绩       8.7          9.0        8.8
优秀寝室:7-253   7-613   7-604   7-612 
不合格寝室:无


09级
寝室号    9-204    9-205    9-206   9-207    9-208   9-209   9-210
成绩         8.1        8.1       8.4       8.8        8.6        9.1     9.0  
寝室号    9-211    9-212    9-213   9-214    9-215    9-216  9-217
成绩         9.0        8.8       9.0       9.0        8.9        8.7     8.9
寝室号       9-218         4-105     4-106
成绩            8.1              9           8.6
优秀寝室: 9-209   9-211   9-210    9-213  9-214
不及格寝室:无

 

如有异议请与一周内联系生活部成员!
                                            光电科学系团支学生会
                                                    11年4月27日

 




编辑:哈工大(威海)5197com新浦京

5197com新浦京-要玩就玩最好的hp5197