5197com新浦京

通知公告
0906102班互评18
发布单位:5197com新浦京        浏览次数:604        发布时间:2011年03月28日

同学互评

受评人:赵旋                                            时间:2011.03.

美德(修养、性格、处事、学习、生活等方面)

                           

                                             力   

 

    洁   

  

                           多说话

                           和同学交流

                           多上自习

评价得分(80100分): 90    

85

90

85

85

87

88

90

90

89

92

93

93

85

88

90

98

92

90

95

90

95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:

1、   每学期初,全班每名同学都要在这张表上为受评同学写出你认可的他的美德,并在评价得分栏的任一空格内写上你给的相对客观的分数(80-100分),“建议”栏不做硬性填写要求。

2、   受评同学将相同“美德”和“建议”意见整理合并,并在“美德”和“建议”意见后用括号标注出相同评价人次。在3日内随同个人阶段总结一同上传至网站上的“成长记忆”中,以对照激励自身成长。
编辑:哈工大(威海)5197com新浦京

5197com新浦京-要玩就玩最好的hp5197