5197com新浦京

通知公告
0906102班互评23
发布单位:5197com新浦京        浏览次数:494        发布时间:2011年03月28日

同学互评

受评人:高飞                                           时间:2011.03.

美德(修养、性格、处事、学习、生活等方面)

                          

                            

                           

                        

                         

                           广

                           

                         

  

                          

                            

                              练好普通话

                            多参加班级活动

                            

                             

评价得分(80100分): 86.294    

85

80

85

95

90

90

95

93

95

90

90

91

94

90

95

95

95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:

1、   每学期初,全班每名同学都要在这张表上为受评同学写出你认可的他的美德,并在评价得分栏的任一空格内写上你给的相对客观的分数(80-100分),“建议”栏不做硬性填写要求。

2、   受评同学将相同“美德”和“建议”意见整理合并,并在“美德”和“建议”意见后用括号标注出相同评价人次。在3日内随同个人阶段总结一同上传至网站上的“成长记忆”中,以对照激励自身成长。
编辑:哈工大(威海)5197com新浦京

5197com新浦京-要玩就玩最好的hp5197