5197com新浦京

学院新闻
我系08秋优秀学生奖学金名单
发布单位:5197com新浦京        浏览次数:999        发布时间:2008年10月22日
06级优秀学生奖学金名单
学号
姓名
奖学金等级
061010208
侯威
061010202
董明明
061010117
谭琛
061010115
蔺玲
061010201
晋芳铭
061010206
郝娜
061010216
黎晓青
061010123
汤飞龙
060360217
付国庆
061010120
侯斯靓
061010219
柏玲
061010102
陈漪
07级优秀学生奖学金名单
学号
姓名
奖学金等级
071010213
张冰
071010106
陶京
071010110
刘玉龙
071010101
赵菲菲
071010126
黄奇伟
071010208
高浩然
071010108
杨佳麟
071010113
祝雅琦
071010114
张历涛
071010217
孙明
071010111
李玉龙
071010127
张凯
 
05级优秀学生奖学金名单
学号
姓名
奖学金等级
051010224
陶青龙
051010112
颜世林
051010222
李晓花
051010205
范志峰
051010108
王丽丽
051010118
许倩
051010119
王安乐
051010120
史永敏
051010222
刘海磊
051010219
李辉
051010214
刘仰川
 
单项奖学金:
   05级 李晓花
   06级 侯威
   07级 赵菲菲 刘丽娟 刘玉龙 陶京编辑:哈工大(威海)5197com新浦京

5197com新浦京-要玩就玩最好的hp5197